Suppliers

ช.พานิช หลานหลวง ออนไลน์

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯมีทั้งผู้รับเหมา เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าช่วง ร้านค้าปลีก และเจ้าของบ้าน หรือโครงการโดยตรง ทั่งนี้เพราะบริษัทของเรามีสินค้าครบวงจรสำหรับงานระบบและจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ ยุติธรรม ทั้งนี้เนื่องจากวิวัฒนาการได้เปลี่ยนไปเร็วมาก ผู้บริโภคหันมานิยมซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น บริษัทฯจึงได้ขยายช่องทางการสั่งซื้อทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยยังคงนโยบายราคาย่อมเยาว์ ยุติธรรม เช่นเดิม

----------------------------------------------------------

ช.พานิช หลานหลวง

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทท่อ และอุปกรณ์สำหรับงานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า ดับเพลิง และเกษตรกรรม ยี่ห้อสินค้าที่ทางเราจำหน่ายเป็นสินค้าเกรดสูง ได้คุณภาพมาตรฐาน ไม่มีนโยบายในการขายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ทางเรามีบริการการจำหน่ายสินค้าทั้งปลีก - ส่ง

ลูกค้าบางท่านอาจนึกภาพไม่ออกว่าสินค้างานระบบนั้นครอบคลุมถึงไหน ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ามีแผนจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง ในบ้านนั้นส่วนมากต้องมีงานระบบประปาสำหรับทางเข้าของน้ำสะอาด และทางออกสำหรับน้ำเสีย สินค้าที่เรามีจำหน่ายจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางของทางน้ำเข้า ไปจนถึงทางน้ำออก หรือจากตรงส่วนของมิเตอร์น้ำหน้าบ้าน ไปจนถึงทางออกสู่ระบบระบายน้ำเสียส่วนสาธารณะ ในเรื่องของระบบไฟฟ้านั้น มีจำหน่ายในส่วนของท่อร้อยสายไฟฟ้าสำหรับใช้ปกป้องสายไฟ นิยมใช้กันมากเนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของสายไฟ และยังสะดวกต่อการซ่อมแซมในภายภาคหน้า

ความเป็นมา

ในปี พ.ศ 2496 เราได้เริ่มก่อตั้งร้านจัดจำหน่ายสินค้าท่อขึ้นมาหลังจากได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักในการประปาของกรุงเทพมหานคร โดยตั้งชื่อร้านค้าว่า "ช.พานิช” โดยตัวหนังสือ "ช" นั้นมาจากอักษรตัวแรกของนามสกุล ส่วนคำว่า "พานิช" นั้นหมายถึงการค้า ในปี พ.ศ.2515 ทางร้านค้าได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หจก. ช.พานิช หลานหลวง" เพื่อความสะดวกต่อกิจการในขณะนั้นๆ ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2552 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "บริษัท ช.พานิช หลานหลวง จำกัด"

บริษัท ช.พานิช หลานหลวง จำกัด เริ่มต้นจากเป็นตัวแทนจำหน่าย ท่อ และอุปกรณ์เหล็กประปา ในปี พ.ศ.2500 ทางร้านได้เริ่มนำเข้าท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี จากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากในขณะนั้นโรงงานผลิตในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย หลังจากนั้นไม่นาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 เป็นต้นมา เริ่มมีโรงงานผลิตท่อ และอุปกรณ์พีวีซี ในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน จากบริษัทผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

วิสัยทัศน์

เป็นผู้จัดจำหน่ายท่อ และอุปกรณ์งานระบบที่แรกที่ผู้คนนึกถึง เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม และให้การบริการที่เหมาะสม ทั้งก่อน และหลังการให้บริการ บริษัทฯ มีการพัฒนาการทำงานขององค์กรตลอดเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า